Adatvédelem

vonalak 2
Adatvédelem

Adatvédelem

Layer 2

AZ ADATKEZELŐ CÉG ADATAI

Cégnév: LINCSIR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2212 Csévharaszt, Petőfi út 71.
Telephely: 2211 Vasad, Monori út 100.
Cégjegyzékszám: 13-09-082319
Adószám: 11848774-2-13
Telefonszám: +36 21 233 3032
E-mail cím: info@nadaspihenopark.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Joó Imola
E-mail cím: ertekesites@nadaspihenopark.hu

Cégünk, figyelemmel a 2018. május 25.-vel alkalmazandó AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, Általános Adatvédelmi Rendeletre, “GDPR” a továbbiakban Rendelet, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeink betartása jegyében felülvizsgálta eddigi adatkezelését és adatvédelmi dokumentumait, joggyakorlatát, intézkedéseit.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

  1. 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  2. 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  3. 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  4. 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, módosítva a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel.(Info törvény)

Ajándékozzon Nádas élményeket: törődést, kényeztetést, feltöltődést, kikapcsolódást, nyugalmat, csodás környezetet, finom ízeket!